حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قرارداد آنلاین طراحی سایت

قرارداد آنلاین طراحی سایت

در قرارداد آنلاین طراحی سایت طرف شرکت نوین پارس بعنوان پیمانکار و سفارش دهنده وب سایت بعنوان کارفرما است.

قرارداد آنلاین طراحی سایت

مرحله 1 از 3

بنام خدا

قرارداد طراحی سایت

این قرارداد در تاریخ 04/05/1403 بین نماینده کارفرما که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر کانون تبلیغات و آگهی نوین پارس به نشانی:خوزستان، اهواز، چهارراه زند، نبش خیابان مسلم مجتمع تجاری امیرآرین طبقه 4 واحد 5  به عنوان مجری پروژه  طراحی وب منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده 1-   موضوع قرارداد

اجرای پروژه طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوا وردپرس میباشد. 

تحت عنوان طراحی وب سایت  و راه اندازی و  آزمایش آن

ماده 2-   مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد 60 روز کاری بوده و از تاریخ واریز پیش پرداخت شروع و 60 روز کاری بعد خاتمه می پذیرد.

تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی به مدت 15 روز کاری در نظر گرفته شده است تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده  و مواد این قرارداد برطرف گردد.

ماده 3- تعهدات  مجری

1-3 ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

2-3 ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از  سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده   جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

4-3 ) طراحی و پیاده سازی  مناسب در چهارچوب اصول "عادی" سیستم مدیریت محتوای وردپرس و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.

ماده 4- نوع وب سایت  

وب سایت با سیستم مدیریت محتوای وردپرس طراحی می گردد و از ابزارهای بومی سازی شده برای طراحی استفاده می شود.

ماده 5- مبلغ قرارداد

تعرفه سایت به صورت توافقی  درنظر گرفته شده است.

ماده 6-   مراحل پرداخت

  1. هزینه لوازم طراحی سایت بصورت نقدی می بایست توسط سفارش دهنده پرداخت شود.
  2. مبلغ 50% به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد .
  3. مبلغ 50% در تاریخ  اتمام پروژه پس از  رفع ایرادها و  تحویل نهایی وبسایت به صورت کامل و بدون هیچ گونه ایراد و نقص.

ماده 7-   تعهدات اصلی  سفارش دهنده

 تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به همراه محتوای لازم جهت طراحی به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده 8- حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط مراجع قانونی حل اختلاف رسیدگی می گردد.

ماده 9 – حقوق مالکیت مادی و معنوی :

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به  سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده 10- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد   میسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده و و ماده 12 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده پنج، امکان پذیر نیست.

ماده 12- شرایط خاص

 در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد  ناشی از شرایط قهری  (فورس ماژور) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ابزار ها و لوازم خریداری شده ( قالب و افزونه و هاست و دامنه ) تحت مالکیت سفارش دهنده می باشد و بازگشت وجه ابزارهای خریداری شده به هیچ وجه بر عهده طراح سایت نیست. طراح سایت در صورت خرید لوازم طراحی سایت با پول پرداختی سفارش دهنده می بایست دسترسی آنها را در اختیار سفارش دهنده قرار دهد و در صورت عدم پرداخت هزینه لوازم طراحی سایت در صورت فسخ قرارداد توسط سفارش دهنده می بایست وجه لوازم خریداری شده را به طراح سایت پرداخت نماید.

در صورتی که طراح سایت در انجام پروژه نتواند آن را به خوبی ایفا کند و یا علم انجام درخواست های سفارش دهنده را نداشته باشد می تواند حداکثر طی 40 روز از شروع قرارداد قرارداد را فسخ و وجه پرداختی سفارش دهنده را در زمان فسخ به او بازگرداند.

سفارش دهنده و طراح سایت می بایست رعایت ادب  و احترام را در گفتگو با یکدیگر داشته باشند.

هزینه تمدید لوازم طراحی سایت ( قالب و افزونه ها و هاست و دامنه ) تماماً بر عهده سفارش دهنده می باشد.

در صورتی که اتمام بازه زمانی پشتیبانی از تاریخ تمدید زودتر باشد ، طراح سایت مسئولیتی نسبت به تمدید لوازم طراحی سایت ندارد و پیگیری تمدید بر عهده خود سفارش دهنده می باشد.

در صورت خرید لوازم طراحی سایت ( قالب و افزونه و هاست و دامنه ) توسط طراح سایت ، طراح موظف است دسترسی های حساب کاربری این لوازم را در اختیار سفارش دهنده قرار دهد.

طراح سایت موظف به انجام اصول امنیتی استاندارد و عمومی روی سایت می باشد ولی با توجه به اینکه امنیت توسط هیچ شخص و شرکتی در جهان بصورت 100% قابل تضمین نیست مسئولیتی نسبت به حملات سایبری به سایت طراحی شده ندارد.

در صورتی که بخشی از وبسایت نیاز به دانش برنامه نویسی شخص یا گروه دیگری داشت طراح سایت می تواند در قالب یک پروژه این بخش را برون سپاری کند و هزینه آن بر عهده شخص مورد توافق میان سفارش دهنده یا طراح سایت می باشد.

ماده 13- آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده14- دوره پشتیبانی سایت

 دوره پشتیبانی سایت یکساله می باشد.جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی سفارش دهنده باید  قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد  این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان  دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده 15- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده16- نسخه های قرارداد

 این قرارداد در 16 ماده،  یک پیوست (طرح اولیه سایت)، به زبان فارسی و در  دو   نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ04/05/1403امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

 مشخصات خود را کامل کنید 

(Required)
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
×

سلام!

برای ارتباط با ما در واتس آپ کلیک کنید

× در واتساپ با ما در ارتباط باشید